dijous, 5 d’abril de 2018

Moviment Alberg de Manacor 2018 (3)

748 racions de berenar, dinar i sopar a l'Alberg de Manacor el mes de Març passat.


A l’alberg de Manacor han ingressat tres persones durant el mes de març passat.

D’aquests, dos ho han fet per reingrés i un home de nacionalitat espanyola ho ha fet per primera vegada. Al mateix temps hi ha hagut cinc baixes del centre.

El promig de pernoctes diàries ha estat de 21 persones i el total mensual de 651.

Al mateix temps s’han distribuït 748 racions de berenar, dinar i sopar.

L’Alberg de Manacor és un servei del Consell de Mallorca que gestiona la Fundació Trobada.

dijous, 15 de març de 2018

Pescada Solidària

Pescada solidària del Club Perles Manacor, Activitats Subaquàtiques, a favor de l'Alberg de la Fundació Trobada


El dia 4 de març d’enguany, els integrants del Club Perles Manacor d'Activitats Subaquàtiques celebraren la jornada de pesca solidària, per gaudir posteriorment d’un dinar de companys a la finca de Son Cifre Vell.

Un bon grapat de persones, entre les quals eren convidats membres de la Fundació Trobada, gaudiren d'una paella mixta que fou la delícia de tots els assistents.

Per quart any consecutiu, la pescada solidària, com es pot veure a les fotografies, va anar destinada als usuaris de l'alberg de Manacor, que pertany a la Xarxa d'Inclusió Social del Consell de Mallorca. Cosa que agraïm profundament.


Gràcies per la invitació al dinar i per la pescada.dilluns, 12 de març de 2018

Memòria 2017

Publicada la Memòria General de l'any 2017 de la Fundació Trobada de Manacor


S’ha publicat la Memòria General de la Fundació Trobada corresponent a l’any 2017, fent una descripció de cada un dels quatre projectes que s’han dut a terme.


Sala d’Art i Cultura

La tercera planta de l’edifici García-Prohens, situat a Manacor, al Passeig Ferrocarril, 14 ha estat emprada per fer exposicions de pintura i altres arts, tal com tots els anys anteriors i destinat preferentment als nous artistes que volen gaudir d’una oportunitat. Així mateix, aquest espai també s’emprat per realitzar cursos, conferències, taules redones, presentació de projectes ... Tot des d’una perspectiva formativa, cultural o social.


Alberg per persones sense sostre

A l’abril de l’any 2013 es va signar un contracte amb l’IMAS (Institut Mallorquí d’Afers Socials del Consell de Mallorca) que suposa el finançament parcial del servei així com la integració de l’alberg dins la Xarxa d’inserció social a Mallorca. Actualment, l’entitat a l’any 2017 ha signat un nou contracte amb el mateix òrgan del Consell de Mallorca per ampliar l’acolliment nocturn de 25 persones i poder oferir un servei d’acollida diürn i nocturn. Així, s'oferirà atenció de manera integral a les persones en risc i/o exclusió social de la part forana de Mallorca. S’ha publicat també una Memòria específica amb tota mena de detalls d’aquest projecte que ho podeu veure a aquest enllaç.   


Cooperació Internacional

Aquest projecte té com a objectiu recolzar i promoure la cultura, els estudis, les capacitacions de cara a treballar en la dignitat dels camperols i al progrés social de Paraguai i d’aquesta manera
facilitar l'accés dels joves a l'educació universitària o tècnica i ajudar a la transformació del país. El mètode és la convocatòria de beques d’estudis pels alumnes que així ho han sol·licitat i que es consideren més aptes. Aquest any passat s’han lliurat 37 beques d’estudis per un total de 7.405 Euros.


Projecte «EMPODERA-T»

És un servei de formació i d’oci destinat a persones en situació de risc i/o exclusió social de la Comarca del Llevant. Mitjançant diferents activitats i tallers els usuaris reben atenció social així com formació i ocupació del temps d’una manera constructiva i profitosa.
Situacions específiques de necessitat sobre les que s’ha actuat:
Donar suport a les famílies en risc i/o exclusió social en la tasca escolar.
Integrar el col·lectiu al context on viu.
Empoderar als usuaris en les tasques domèstiques i d’higiene
Disminuir hàbits que perjudiquen la seva salut
Reduir el nombre de persones en risc i/o exclusió social sense feina
Millorar la situació educativa escolar/acadèmica d’aquest col·lectiu
Facilitar la diversió i entreteniment de persones en risc i/o d’exclusió social
Possibilitar un suport psicològic en persones en risc i/o exclusió social.


Altres

La Memòria finalitza amb una recull d’iniciatives, activitats diverses, reflexions, vivències i més de 50 notícies que han estat publicades al present blog.

La Memòria al complet es pot llegir a aquest enllaç 


dilluns, 5 de març de 2018

Moviment Alberg de Manacor 2018 (2)

Un altre mes l'Alberg de Manacor segueix al complet.


Només una persona ha pogut ingressar aquest mes passat de febrer a l’Alberg de Manacor, gràcies a una baixa.

L’alta ha estat un home espanyol derivat de l’Hospital de Manacor mitjançant la treballadora social.

El promig de pernoctes diàries ha estat de 23,78 persones i el total mensual de 666, i igual nombre de racions de berenar, dinar i sopar pel usuaris residents.

L'alberg de Manacor es un servei del Consell de Mallorca que, mitjançant contracte administratiu, presta la Fundació Trobada. 

dijous, 8 de febrer de 2018

Moviment Alberg de Manacor 2018 (1)

Més de 700 pernoctes y racions de berenar, dinar i sopar a l'Alberg de Manacor el mes passat.

Comença el mes de gener de 2018 superant les 700
pernoctes y racions de berenar, dinar i sopar a l'alberg de Manacor.

Hi ha hagut 11 altes d'usuaris, de les quals 4 han estat de nou ingrés, 3 espanyols i 1 extracomunitari, y la resta ho han estat per reingrés. Al mateix temps hi ha hagit 9 baixes.

Dels nous ingressats, 3 ho han fet directament i 1 ha estat derivat dels serveis d'ESAC de l'Hospital de Manacor.

El promig de pernoctes diàries ha estat de 23,12 usuaris i el total mensual 717.

L'alberg de Manacor es un servei del Consell de Mallorca que, mitjançant contracte administratiu, presta la Fundació Trobada. 

dilluns, 8 de gener de 2018

Moviment Alberg de Manacor 2017 (12)

Sis persones d'alta i nou de baixa és el moviment de l'Alberg de Manacor el passat mes de desembre.

Sis persones han estat altes a l'alberg de Manacor durant el passat mes de novembre procedents de països extracomunitaris. Totes elles han ingressat per primera vegada.

De les sis persones, una ha arribat derivada de l’Hospital de Manacor, tres han entrat per porta i dues han estat derivades de la Creu Roja d'Alcúdia.

Al mateix temps hi ha hagut 9 baixes del centre.

La mitjana d'ocupació és de 21.9 d'usuaris diaris, el que ens dóna un total de 679 pernoctes mensuals i igual nombre de berenars, dinars i sopars.


L'alberg de Manacor és un servei del Consell de Mallorca que presta la Fundació Trobada.