dijous, 9 de febrer de 2017

Donatiu d'un Premi

La colla castellera "Al·lots de Llevant" dóna part d'un guardó a la Fundació Trobada


Una delegació de la colla castellera Al·lots de Llevant, va rebre fa uns dies a Valls, la ciutat tarragonina bressol dels 'castells', un dels guardons.

 Més de quatre-centes persones van assistir a la gala que es va dur a terme en el teatre de la ciutat.

 El premi dels Al·lots de Llevant va consistir en una senzilla escultura i també en mil quilos de menjar donats per Gallina Blanca, que l'entitat 'manacorina' cedeix a l'alberg de transeünts de la Fundació Trobada de Manacor.

Molt agraïts!!

dimecres, 8 de febrer de 2017

Projecte EMPODERA-T

Des del mes de Novembre passat La Fundació Trobada ofereix tallers gratuits formatius, d'oci i temps lliure

Fa tres mesos que, des de la Fundació Trobada, s’ha iniciat un projecte davant la necessitat de treballar la inclusió social de persones que es troben en risc i/o exclusió social des de diferents àmbits: ocupacional, formatiu i pre-laboral. A més, també es considera important poder oferir un servei i suport no només a nivell individual, sinó també a nivell familiar, fomentant així tallers pels infants d’aquestes famílies (reforç escolar i dansa).
Mitjançant diferents activitats i tallers els usuaris reben atenció social així com formació i ocupació del temps d’una manera constructiva i profitosa. Aquestes activitats son dirigides per voluntaris majoritàriament i, també, per personal contractat i autònom adscrit al servei. A més, es procura que els usuaris beneficiaris del servei puguin col·laborar en el seu funcionament. El servei es duu a terme en diferents espais de la Fundació Trobada destinats i adequats a les diferents activitats que es duen a terme.
Per a què els usuaris puguin accedir al servei poden ser derivats d’altres institucions o entitats (mitjançant un protocol de derivació) o, també, poden accedir personalment a la mateixa Fundació (totes les dades es troben al cartell següent).
Des de l’entitat us convidam a contactar amb nosaltres per a qualsevol aclariment o proposta de participació als tallers, tant usuaris com voluntaris. 

Cadena Supermercats ALDI


Donatius Solidaris d’Aliments d’ALDI a favor de l’Alberg de Manacor

Volem fer públic el nostre agraïment a ALDI SUPERMERCATS per la seva col·laboració solidària amb l’Alberg de persones sense sostre de la Fundació Trobada, que, com és sabut, pertany a la xarxa d'Inclusió Social del Consell de Mallorca.

ALDI és un dels principals grups de distribució alimentària a escala mundial i una de les principals cadenes d'alimentació a Europa. Així que, només instal·lar-se a Manacor, va posar-se en contacte amb la Fundació Trobada per col·laborar solidàriament donant aliments setmanalment.

Així mateix, també volem donar les gràcies a tots aquells voluntaris, que tres dies a la setmana van a recollir els queviures al supermercat i les duen l’alberg amb els seus propis vehicles.

Moltíssimes gràcies!


Moviment Alberg Manacor 2017 (1)

Tot el mes de gener han estat ocupades prácticament les places de l'alberg

L'ocupació gaire bé permanent de les 25 places de l'alberg de Manacor han fet que  hi hagués poc moviment d'usuaris.

No més 1 alta per nou ingrés i 3 baixes han estat les xifres que s'han produit el passat mes de gener.

En canvi ha estat constant la mitjana d'estáncies gaire bé 22 persones cada dia que han fet que el total mensual de pernoctes hagi estat de 670.

dissabte, 14 de gener de 2017

L'alberg de Manacor a IB3 Televisió

El programa "Ara Mateix" d'IB3 Televisió del passat dijous dia 12 emeté un espai dedicat a l'Alberg de Manacor

El dijous passat dia 12 la Televisió Autonòmica IB3 va emetre un espai dedicat a l'Alberg de Manacor dins el programa que presenta diariament Victoria Maldi "Ara mateix".

L'espai presentat per la periodista Aina Gutierrez va consistir en una descripció de les instal·lacions de l'alberg i una entrevista a la Directora Noelia Hernández

S'exposen temes sobre la tipologia dels usuaris, capacitat del centre, serveis que es presten i les circunstàncies meteorològiques actuals que influeixen en la demana dels serveis.

video

divendres, 13 de gener de 2017

Moviment Any 2016 Alberg de Manacor

Un total de 102 entrades es registraren a l'alberg de Manacor l'any 2916

Sense comptar els usuaris reingressats, 62 persones han utilitzat l'alberg de Manacor durant l'any 2016. Així, han estat 102 persones, sumant les entrades per reingrés i les noves.

Tot seguit donam els següents gràfics d’ingressos per lloc d’origen, entrades noves i reincorporacions. Com també, usuaris per sexe i nombre de pernoctacions per mesos del 2016.
Part dels usuaris de l’Alberg de Manacor, que pertany a la xarxa d'Inclusió Social del Consell de Mallorca, han estat derivats durant l’any 2016 de les següents institucions, centres o serveis: Alberg Casa Família, Serveis Socials de l’Ajuntament de Santanyí, Serveis Socials de l’Ajuntament de Son Servera, Serveis Socials de l’Ajuntament de Santa Margalida, Serveis Socials de l’Ajuntament d’Alcúdia, Serveis Socials de Cala Millor, Serveis Socials de l’Ajuntament de Sa Pobla, Serveis Socials de l’Ajuntament d’Inca, Fundació Aldaba, Creu Roja Inca, Creu Roja Manacor, Alberg Ca l’Ardiaca, Policia Municipal de Manacor, Policia Nacional de Manacor, Hospital de Manacor.
També, han arribat un nombre considerat de persones al centre per indicació d’amics i coneguts, així com, informació per internet o mitjans de comunicació.dimarts, 3 de gener de 2017

Moviment Alberg de Manacor (12)

Increment del total de pernoctes mensual i del promig dies d'estada a l'alberg de Manacor

El mes de desembre passat han estat 8 les persones que han  ingressat a l'alberg de Manacor, de les quals 5 ho han estat per nou ingrés i 3 per reingrés.

De les 5 persones de nou ingrés, 3 espanyols i 2 estrangers extracomunitaris,  3 han estat homes i 2 dones.

El promig dies d'estada ha estat de 20'90 usuaris que dóna un total de pernoctes mensual de 648, que coincideix amb el nombre de racions de sopar i berenar dels usuaris residents.

La font d'informació de l'alberg dels nous usuaris estat: 1 derivat de la Casa de Família i la resta per amics, coneguts o demanant pel carrer.